Corona maatregelen

Via deze weg willen wij jullie informeren over de maatregelen die wij als praktijk zullen treffen i.v.m. het coronavirus in ons land. Hierin volgen wij de adviezen van het RIVM om te zorgen dat wij op een veilige manier toch hulp kunnen blijven verlenen (voor alle actuele informatie www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) .

Per 1 juni kunnen wij jullie weer face-to-face in de praktijk gaan zien! Hier zijn wij erg blij mee.

Uiteraard gelden voor de face-to-face afspraken wel enkele belangrijke maatregelingen voor jullie en onze veiligheid/gezondheid:
Bij hoesten, niezen en/óf koorts kan de afspraak niet doorgaan. Ook als een familielid koorts heeft en hoest/niest gaat de afspraak niet door. Wij                      verzoeken iedereen hier eigen   verantwoordelijkheid in te nemen!
– Wij hanteren de 1,5 meter afstand.
– We schudden geen handen.
– Voor elke afspraak vragen wij jullie in de kamer je handen te desinfecteren met de aanwezige handgel.
– De afspraken duren maximaal 45 min. Wij zullen een wekkertje zetten zodat wij tijdig het gesprek kunnen afronden. Alleen zo hebben wij na elk                        bezoek voldoende tijd om de kamer schoon te maken en te luchten en verkleinen wij de kans dat cliënten van onze praktijk elkaar kruisen in de                        wachtkamer.
– Kom op de afgesproken tijd en dus niet te vroeg. Ben je eerder, dan vragen wij je buiten te wachten.
– Bij de gesprekken zullen wij helaas geen drinken aanbieden.
– De afspraken zullen zo veel mogelijk individueel plaatsvinden. Wij willen de ouders die hun kinderen brengen dan ook graag verzoeken hen in de                      wachtkamer af te leveren en daar ook weer op te halen. Een korte terugkoppeling van het gesprek met je kind zullen wij bij terugkomst in de                              wachtkamer geven.
– Voor afspraken met meerdere personen, psychologische onderzoeken, EMDR en hypnotherapie zal in overleg met jou besloten worden of dit voor                    nu echt noodzakelijk is en zoja in welke vorm.

Mocht je een face-to-face behandeling op dit moment nog niet prettig vinden, komt dit niet uit of heb je klachten, dan kan je dat aangeven en zullen de afspraken gewoon via videobellen doorgaan.