Aanmelding

Je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen. Je wordt dan binnen een week teruggebeld voor een telefonische screening, zodat wij alvast voorinformatie hebben over de problematiek waarvoor je/jouw kind wordt aangemeld.

Op dit moment hebben wij een aanmeldstop. Zodra wij weer plek hebben voor nieuwe aanmeldingen zal dit hier worden weergegeven (18-4-2024).

Passend

Daarnaast kunnen wij dan ook een inschatting maken of deze problematiek passend is bij de (behandel)mogelijkheden die wij hebben binnen onze praktijk. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij uiteraard met je mee denken waar wel de passende zorg gevonden kan worden in de omgeving. Mocht de problematiek wel passend zijn bij onze (behandel)mogelijkheden, dan zal je worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Toestemming

Daarbij is het van belang dat bij de aanmelding van een kind, beide gezaghebbende ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven, anders kan er helaas geen intakegesprek plaatsvinden. Hiervoor ontvang je na de aanmelding enkele toestemmingsformulieren van ons via de post. Onder het kopje behandelplan kun je lezen hoe de verdere procedure in z’n werk gaat.

Intakegesprek

In het intakegesprek worden de klachten en problemen in kaart gebracht. Soms is er daarna nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig, waarbij je kan denken aan een ontwikkelingsgesprek, observatie, intelligentietest etc. Wanneer er een duidelijk beeld is verkregen zal er een schriftelijk behandelplan worden gemaakt.

Behandelplan

In het behandelplan staat een korte beschrijving van de klachten, de diagnose met DSM classificatie (volgens het handboek van de psychiatrie), het behandelvoorstel en de behandeldoelen. Je hebt hier als cliënt uiteraard ook inspraak in. Als je je kan vinden in het behandelplan, wordt deze ondertekend.

Behandeltraject

Hierna kan de voorgestelde behandeling worden gestart. De frequentie van de behandeling zal in overleg met jou worden bepaald. Onder het kopje aanbod kan je lezen welke behandelingen wij allemaal geven in onze praktijk.

Evaluatie

In het behandeltraject zal er ook een evaluatiegesprek worden gepland om te evalueren of de behandeling voldoende aanslaat of dat het beleid mogelijk moet worden aangepast of bijgestuurd.

Eindgesprek

Als de doelen zijn behaald en de klachten dus zijn afgenomen, zullen de gesprekken in overleg met jou langzaam worden afgebouwd dan wel worden gestopt. Er zal dan altijd een eindgesprek plaatsvinden waarin het behandeltraject geëvalueerd kan worden en eventueel een terugvalpreventie plan kan worden opgesteld.

Eindbrief

De behandelaar zal aan het einde van de behandeling ook een eindbrief opstellen met een samenvatting van het behandelbeloop, welke naar de huisarts en jou als cliënt zal worden verstuurd.