Behandelplan

In het intakegesprek worden de klachten en problemen in kaart gebruikt. Soms is er daarna nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig, waarbij je kan denken aan een observatie, intelligentietest etc. Wanneer er een duidelijk beeld is verkregen zal er een schriftelijk behandelplan worden gemaakt. Hierin staat een korte beschrijving van de klachten, de diagnose met DSM classificatie (volgens het handboek van de psychiatrie), het behandelvoorstel en de behandeldoelen. U als cliënt heeft hier uiteraard ook inspraak in. Als de cliënt zich kan vinden in het behandelplan, wordt deze ondertekend. Hierna kan de voorgestelde behandeling van start. De frequentie van de behandeling zal in overleg met u worden bepaald. Onder het kopje aanbod kunt u lezen welke behandelingen wij allemaal geven in onze praktijk.

In het behandeltraject zal er ook een evaluatiegesprek worden gepland om te evalueren of de behandeling voldoende aanslaat of dat het beleid mogelijk moet worden aangepast of bijgestuurd. Als de doelen zijn behaald en de klachten dus zijn afgenomen, zullen de gesprekken in overleg met de cliënt langzaam worden afgebouwd dan wel worden gestopt. Er zal dan altijd een eindgesprek plaatsvinden waarin het behandeltraject geëvalueerd kan worden en eventueel een terugvalpreventie plan kan worden opgesteld. De behandelaar zal aan het einde van de behandeling ook een eindbrief opstellen met een samenvatting van het behandelbeloop, welke naar de huisarts en de cliënt zal worden verstuurd.