EMDR

Iedereen maakt wel eens iets heel schokkends mee in zijn leven. De ene persoon meer dan een ander en de ene weer heftiger dan de ander. Ook de manier waarop mensen omgaan met zo’n ervaring en hoe snel ze dit verwerken is verschillend. Alles wat we meemaken slaan we op als herinneringen in ons lange termijn geheugen. Als je een nare gebeurtenis goed verwerkt wordt de herinnering opgeslagen en zal de emotie die daar bij hoort langzaam in sterkte afnemen. Soms komt het voor dat je iets naars meemaakt maar het niet goed verwerkt. Dit kan komen doordat je daar niet de tijd voor neemt of hebt, of omdat er te veel nare dingen achter elkaar zijn gebeurt, dan wel omdat de gebeurtenis te heftig was om nog aan terug te denken en dus te verwerken. Wat er dan gebeurt is dat je de nare gebeurtenis opslaat als herinnering in je lange termijn geheugen met de daarbij de bijbehorende nare emotie. Deze emotie blijft dan even sterk als bij het ervaren van de gebeurtenis. Hier kan je last van krijgen en problemen ervaren als; herbeleving, nachtmerries, concentratieproblemen, boze/huilbuien, vermijdingsgedag etc.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie/manier om mensen te helpen bij deze problemen die veroorzaakt zijn door een nare gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Er wordt tijdens de therapie door de therapeut aan je gevraagd om terug te denken aan de nare gebeurtenis die je hebt meegemaakt. De herinnering wordt als het ware uit je lange termijn geheugen naar je korte termijn/werkgeheugen gehaald. Tijdens dat je aan de gebeurtenis moet terugdenken wordt je ook gevraagd om een hele saaie taak te doen, namelijk het met je ogen volgen van de vingers van de therapeut. Doordat je werkgeheugen op dat moment zo wordt belast is er geen ruimte meer voor de heftige emotie. De lading/kracht van de emotie wordt langzaam minder. En uiteindelijk wordt de herinnering dus terug opgeslagen in je lange termijngeheugen met een minder heftige emotie en een andere betekenis. Zo wordt de heftige gebeurtenis langzaam aan verwerkt en kan je het uiteindelijk een goed plekje geven bij je andere herinneringen.

EMDR is een zeer effectieve therapie gebleken, waarbij je soms maar een paar sessies nodig hebt om van je klachten af te komen. Wel kan het intensief voor je zijn en kan je moe zijn na een sessie.

 

EMDR 8-12 jaar: https://youtu.be/N9zLRIWHaT4

EMDR jongeren: https://youtu.be/1wrKTh1YxvA

EMDR volwassenen: https://youtu.be/IEWE1IwFnRM