Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoelt om ouders te begeleiden bij het opvoeden van hun kind. En dan in het bijzonder het opvoeden van een kind waarbij sprake is van psychische problemen. Dit kunnen problemen zijn in alle vormen en maten. Het opvoeden van een kind wat psychische problemen heeft, brengt vaak voor de ouders extra moeilijkheden met zich mee. Hierbij kan je soms wat hulp gebruiken in de vorm van meedenken, een objectieve blik, patronen leren herkennen, tips hoe anders te handelen/denken etc. Waarbij ook aandacht is voor de interactie tussen het desbetreffende kind met zijn/broertjes en zusje.