Psychische klachten

Wij behandelen verschillende psychische klachten of ziektebeelden. We hebben de meest voorkomende beelden hieronder gedetailleerder uitgelegd.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD is de afkorting van het Engelse woord ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands vertaald betekent dit een ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. In het nieuwste handboek van de psychiatrie, de DSM V, wordt deze diagnose nu een ‘Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis’ genoemd. Maar in de volksmond zegt men ADHD. Mensen met ADHD hebben last van de volgende drie hoofdkenmerken:

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit; oftewel druk gedrag (hieronder valt ook friemelen, wiebelen of druk praten)
  • Impulsiviteit (eerst doen en dan pas nadenken)

Iedereen heeft wel eens moeite om zich te concentreren, is wel eens druk of doet iets zonder na te denken. Maar bij mensen met ADHD is dit een dagelijks iets, ze ervaren er veel hinder van in het dagelijks leven en het is ook al aanwezig vanaf vroeg in de kindertijd (voor het zevende levensjaar). En deze kenmerken mogen niet het gevolg zijn van andere oorzaken zoals lichamelijke ziekten of andere psychische problemen of zeer ongunstige omgevingsfactoren. Naast de drie hoofdkenmerken kunnen mensen met ADHD o.a. ook moeite hebben met plannen en organiseren, vergeten dingen of zijn dingen vaak kwijt.

Er zijn 3 vormen van ADHD, de Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis:
1. Overwegend onoplettende beeld: hierbij heb je voornamelijk last concentratieproblemen. In de volksmond vaak ADD genoemd.
2. Overwegend hyperactieve/impulsieve beeld: er wordt voornamelijk impulsief en hyperactief gedrag gezien en in veel mindere mate concentratieproblemen.
3. Gecombineerde beeld: zowel concentratieproblemen, als impulsief en hyperactief gedrag. De “normale” ADHD.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.balansdigitaal.nl.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben een andere informatie en prikkelverwerking. Doordat zij dit op een andere manier verwerken, voelen/ervaren zijn dingen op een andere manier, reageren ze vaak anders dan verwacht en denken ze ook anders. Ze nemen de wereld anders waar en vinden het moeilijk om de wereld om hen heen te begrijpen. Ook voelen zij zich vaak niet begrepen. Dit alles vraagt extra denk/puzzelwerk en hierdoor dus ook extra tijd.
Wanneer je ASS hebt, heb je vaak moeite met sociale interacties en non-verbale/verbale communicatie. Mensen met ASS zijn vaak onhandig, angstig in sociale situaties, het ontbreekt aan wederkerigheid in het contact en nemen vaak taal letterlijk of gebruiken eigenaardig ouwelijk taalgebruik. Daarnaast hebben mensen met ASS vaak weinig begrip of maken weinig gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen. Ze zijn onder-/overgevoelig voor prikkels zoals geluiden, aanrakingen, geuren, structuren of temperatuur. Ook zie je vaak bepaalde vaste routines, rigiditeit in denken en doen, angst voor veranderingen, onhandige/stijve motoriek, een zeer goed geheugen en obsessie met een bepaalde onderwerp. Niet iedereen met ASS heeft bovenstaande kenmerken en niet iedereen die iets hiervan herkent heeft ASS. Je moet voldoen aan een bepaald aantal kenmerken om te spreken van ASS. Daarnaast is ASS een ontwikkelingsstoornis, wat betekent dat je er mee geboren bent en je het terug ziet in alle stappen van je ontwikkeling. Er is psychologisch onderzoek nodig om ASS vast te kunnen stellen.

In het vorige handboek van de psychiatrie, DSM IV, werd er nog onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van ASS. In het nieuwe handboek, DSM V, wordt er alleen gesproken van een ASS en wordt er een mate van ernst aan gekoppeld (licht, matig, ernstig). Eigenlijk kun je het vergelijken met de regenboog, dit is een spectrum van kleuren. Alle kleuren zijn uniek maar horen bij de regenboog. Alle mensen met ASS zijn uniek maar ze hebben wel allemaal ASS.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.balansdigitaal.nl.

Angst- en Dwangstoornissen

Iedereen is wel eens bang of wil dingen graag op een bepaalde manier doen omdat dat goed voelt. Maar het kan ook zijn dat je veel last hebt van angsten, zorgen of dwangmatigheden en dat je daardoor belemmerd wordt in het dagelijks leven. Dan kan je spreken van een angst- en dwangstoornis. Deze kunnen door verschillende oorzaken ontstaan; zoals wanneer je iets naars/engs hebt meegemaakt, je kunt er aanleg voor hebben of erg beschermd zijn opgevoed waardoor je nooit geleerd hebt om met de situaties om te gaan die je eng vindt. Vaak spelen bepaalde (automatische) bange gedachten een grote rol. Angst- en dwangstoornissen zijn goed te behandelen, o.a. met Cognitieve Gedragstherapie (kijk onder het kopje behandelmethoden om hier meer over te lezen).

Er bestaan veel soorten angststoornissen. Je kan hierbij bijvoorbeeld een denken aan specifieke fobie, zoals dat je enorm bang bent voor spinnen. Of je hebt veel paniek, durft de straat niet meer op, bent continu bang dat je iets medisch mankeert of durft nooit met een vreemde te praten. Of je piekert heel veel en maakt je continu zorgen, ook over dingen waarvan je weet dat je je eigenlijk geen zorgen over hoeft te maken. Kortom, allerlei soorten angsten maar wel allemaal angsten die je continu bezig kunnen houden en je kunnen belemmeren in de dingen die je graag wilt doen.

Ook dwang kan zich op verschillende manieren uiten. Je spreekt over dwanggedachten en dwanghandelingen. Onder dwanggedachten zijn bijvoorbeeld gedachten over dingen die je moet doen of zeggen (“als ik dit niet doe/zeg, dan….”), tellen, maar ook bijvoorbeeld gedachten over dat iemand dood zou gaan of seksuele gedachten die je niet kan stoppen. Dwanghandelingen zijn vaak de handelingen die bij de gedachten horen (zoals schoonmaken, recht leggen, aantikken, controleren), maar de handelingen kunnen ook op zich staan waarbij je het moet doen omdat het goed voelt. Ook hier zijn er veel verschillende soorten dwang en ook de ernst is vaak verschillend maar vaak neemt de dwang toe met de tijd en belemmert het je steeds meer in je dagelijks leven of ben je er steeds meer tijd aan kwijt.

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.adfstichting.nl.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

De Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) valt eigenlijk ook onder de angststoornissen maar wij vinden deze stoornis te specifiek, waardoor we hem apart willen bespreken.

Een PTSS is een reactie op een zeer schokkende (traumatische) gebeurtenis die bij jou intense angst, een gevoel van hulpeloosheid of afschuw oproept. Je kunt hierbij denken aan een (verkeers-)ongeluk, overval, bedreiging, verkrachting/aanranding of oorlogsgeweld. Bij PTSS heb je last van zowel psychische als lichamelijke klachten. Klachten die je dan kan ervaren zijn: herbeleving, heftig reageren op situaties die je doen denken aan de traumatische ervaring, gespannen/prikkelbaar, nachtmerries, concentratieproblemen, boze/huilbuien, schrikreacties, vermijdingsgedag en je emotioneel afgestompt en vervreemd van anderen voelen. Je spreekt van een PTSS als een maand na de traumatische gebeurtenis nog steeds duidelijke klachten ervaart. PTSS is goed te behandelen, dit kan o.a. met EMDR maar ook met Cognitieve Gedragstherapie (kijk onder het kopje behandelmethoden om hier meer over te lezen).

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.adfstichting.nl.

 

Stemmingsstoornissen

Onder de stemmingsstoornissen vallen heel veel verschillende stoornissen, waaronder de bekende Depressie. Bij een depressie kan je de volgende symptomen ervaren: een sombere stemming (gedurende het grootste gedeelte van de dag, bijna dagelijks), verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten, gewichtsverlies of gewichtstoename, slapeloosheid of overmatig slapen, vermoeidheid of minder energie, gevoelens van waardeloosheid en onterechte schuldgevoelens, concentratieproblemen, gejaagdheid of geremdheid, besluiteloosheid en/of terugkerende gedachten aan de dood. Je kan spreken van een depressieve episode als er gedurende ten minste twee weken sprake is van 5 of meer van deze symptomen.

Ook bij jonge kinderen kan een depressie voorkomen. Zij zijn i.p.v. somber en futloos vaak prikkelbaar en druk. Ook denken ze vaak negatief, voelen zich snel schuldig en onbemind. Bij kinderen zijn kenmerken van depressie: slaapproblemen, nachtmerries, verminderde eetlust, onverklaarbare lichamelijke pijn, slechtere schoolprestaties en gedragsveranderingen. Meisjes met een depressie trekken zich vaker terug, terwijl jongens eerder onhandelbaar worden.

Oorzaken van een depressie kunnen er meerdere zijn. Vaak heeft iemand een bepaalde kwetsbaarheid die erfelijk kan zijn. Ook sociale- en omgevingsfactoren spelen een rol, evenals negatieve ervaringen in het verleden waardoor er negatieve overtuigingen kunnen zijn ontstaan. Ook een chemische ontregeling van stofjes in de hersenen en hormonale ontregeling kunnen een rol spelen.

Voor zowel kinderen als volwassenen is Cognitieve Gedragstherapie een effectieve methode gebleken voor het behandelen van een depressie (kijk onder het kopje behandelmethoden om hier meer over te lezen).

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.depressie.nl.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op.