ADHD

ADHD is een afkorting van de Engelse term: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit. Bij ADHD horen drie hoofdkenmerken:

  1. Aandachtstekort; of te wel concentratieproblemen
  2. Hyperactiviteit; druk gedrag
  3. Impulsiviteit; eerst doen en dan pas denken

Problemen die je in het dagelijks leven ziet zijn: afgeleid, niet lang kunnen concentreren, werk niet af hebben, niet kunnen beginnen met een werkje, taken niet afmaken, dingen kwijt zijn, dingen snel vergeten, chaotisch, niet stil kunnen zitten, veel praten, wiebelen, friemelen, dingen doen zonder na te denken etc.

 

Er bestaan drie soorten ADHD:

– ADHD van het gecombineerde type: waarbij je last hebt van alle drie de kenmerken.

– ADHD van het overwegend onoplettendheidstype; in de volksmond ook wel ADD genoemd. Dan heb je voornamelijk last van het eerste kenmerk en soms enige lichamelijke onrust in de vorm van wiebelen en friemelen.

– ADHD van het overwegend hyperactieve/impulsieve type; waarbij je, zoals de naam als zegt, voornamelijk last hebt van het tweede en derde kenmerk. En in veel mindere mate van het eerste kenmerk.

 

ADHD is een ontwikkelingsstoornis, wat aangeeft dat je hiermee geboren bent en dat het gedurende je hele ontwikkeling in meerdere/mindere mate terug te zien is. ADHD is erfelijk.

 

Voor meer informatie willen we u verwijzen naar www.balansdigitaal.nl/stoornis/ADHD/