Autisme spectrum stoornissen

Sinds 2017 staan er in de DSM V geen verschillende vormen van autisme meer, maar wordt er gesproken van een Autisme spectrum stoornis (ASS). Daarbij wordt eigenlijk aangegeven dat iedereen met autisme, voldoet aan de criteria voor autisme, namelijk:

– bepaalde beperkingen op gebied van de sociale interactie en communicatie

– repititieve gedragingen en specifieke interesses.

Maar iedereen met autisme is anders en uniek zoals hij/zij is. Daarom wordt er gesproken van een autistisch spectrum, net zoals het spectrum van de kleuren van de regenboog. Al die kleuren horen bij de regenboog maar zijn allemaal weer anders.

Vaak zien we de volgende kenmerken bij mensen met ASS:

– Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties

– Weinig begrip en gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding

– Niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen

– Ontbreken van wederkerigheid in het contact

– Angst voor veranderingen

– Fanatiek vasthouden aan bepaalde routines

– Koppigheid en drift (veroorzaakt door angst)

– Een eenzijdige belangstelling

– Over- of ondergevoeligheid voor prikkels als geluid, temperatuur of aanraking

– Soms een trage taalontwikkeling

– ouwelijk taalgebruik

– Taal letterlijk nemen

– Een onhandige, stijve motoriek

ASS is net als ADHD een ontwikkelingsstoornis, wat aangeeft dat je er mee geboren wordt en dat je er gedurende je gehele ontwikkeling in meerdere/mindere mate last van zult hebben. Ook ASS is erfelijk.

 

Voor meer informatie willen we u verwijzen naar www.balansdigitaal.nl/stoornis/autisme/