Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen zijn een ziekte van stemming en gevoelens. Je kan spreken van een depressieve stemming als er gedurende een langere periode abnormale somberheid wordt ervaren en/of lusteloosheid, verminderde interesse en nergens meer van kunnen genieten. Je kijkt bij een depressie naar de hoogte van de stemming (dus hoe somber iemand is) en de wisseling van die stemming in de tijd. Dit is per persoon verschillend.

Bij een depressie episode is er sprake van een depressieve/sombere stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren), vrijwel de hele dag, bijna elke dag voor ten minste twee weken. Daarbij ervaren mensen vaak minder plezier in de dingen het het dagelijks leven, kunnen ze meer/minder geen eten waardoor de in gewicht toe/afnemen, daarnaast kunnen ze last hebben van problemen met slapen (veel slapen, moeite met inslapen, vaak wakker worden etc). Ook ervaren depressieve mensen vaak gejaagdheid, energie verlies, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen en soms gedachten aan de dood.

Verschillende vormen van stemmingsstoornissen zijn:

– Depressieve stoornis; ook wel de “gewone” depressie genoemd. Men ervaart de symptomen zoals hierboven beschreven. Er kan sprake zijn van een eenmalige episode of een terugkerende depressie met meerdere episodes.

– Dysthyme stoornis; een lange durende depressieve episode (> 2 jaar) waarbij de depressieve symptomen matig zijn.

– Bipolaire stoornis; depressieve episodes afgewisseld met manische episodes (periodes van extreme blijdschap en veel zelfvertrouwen)

– Psychotische depressie; depressieve symptomen met daarnaast waangedachten en hallucinaties

– Postnatale depressie; depressieve symptomen binnen 4 maanden na de bevalling van een kind.

– Seizoensgebonden depressie; depressieve episode tijdens een bepaalde periodes van het jaar (minstens 2 jaar achter elkaar tijdens dezelfde periode). Meest bekende vorm is de winterdepressie.

De depressie heeft niet alleen invloed op de emoties maar ook op de cognities, het gedrag en lichamelijk functioneren van een persoon.

 

Oorzaken van een depressie kunnen zijn: aanleg, periode van het jaar, negatieve ervaringen, traumatische gebeurtenissen, hormonale wisselingen etc. Depressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En ongeveer 5% van bevolking ervaart een depressie.

Voor de behandeling van stemmingsstoornissen wordt vaak gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (eventueel in combinatie met medicatie). Maar afhankelijk van de oorzaak van de depressie kan ook EMDR of hypnose worden ingezet. Zie voor meer informatie hierover het kopje behandelmethoden.

 

Meer informatie over stemmingsstoornissen kunt u terugvinden op o.a. www.depressie.nl