Voor wie

Bij Praktijk Zonneschijn behandelen wij mensen van alle leeftijden, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, met verschillende soorten problematiek:
– AD(H)D
– Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
– Angst- en dwangstoornissen
– Posttraumatische stressstoornissen
– Stemmingsstoornissen
Onze behandelingen zijn ambulant en een behandelsessie (45-60 min) vindt ongeveer 1x per week plaats.
(Onder het kopje psychische klachten kunt u meer vinden over deze specifieke soorten problematiek)

Mocht er sprake zijn van problematiek waarbij een crisisdienst/24-uur bereikbaarheid nodig is, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om je door te verwijzen naar meer specialistische zorg, i.v.m. de beperkte capaciteit hiervoor binnen onze praktijk. Ook eetstoornissen, psychotische stoornissen, verslaving en forensische zorg vallen niet binnen onze expertise.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op.